home > Jouw privacy

Privacy informatie

Dit is de website van Mo Cards (The Mo Company)
Ons bedrijfsadres is Ytsjesan 128 te Leeuwarden
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 02095285
Ons B.T.W.-nummer is NL1057.81.770.B.01
 
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam,
noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
 
Deze informatie wordt gebruikt:
  • om de inhoud van onze website te verbeteren
  • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties
voor commerciële doeleinden.
 
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver
en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite
en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
  • om uw voorkeuren te registreren
  • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
  • om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpaginaís die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
 
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieÎn die erkend
worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het
verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
 
 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
  • Per email: info@mocards.nl
  • Per brief: Het Hout 78, 9723 LB te Groningen
 

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
 

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
 

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt. Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.
 
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 
Prijscalculator ×

Kies een categorie

Soort kaart

Formaat

Papiersoort

Enveloppen

Aantal kaarten

Aantal enveloppen

Totaalprijs: